Seksuaalkasvatus
Projektid
Noored-noortele
Publikatsioonid
Kasulikku
Inimkaubitsemine
Projektid
Inimkaubandus
Publikatsioonid
Kasulikku
Meedia

Ära koba pimeduses

Voldikus on kirjeldatud lühidalt ja konkreetselt, kuidas töötada välisriigis turvaliselt. Mida teha enne tööle asumist, kust ja kuidas kontrollida tööalase informatsiooni tõepärasust ning mida teha juhul kui toimus pettasaamine: lepingust mitte kinnipidamine, palga maksmata jätmine, halvad töötingimused jne.

Kujundanud: 
Reklaamiagentuur HUNT

Väljaandmist toetanud: EV Sotsiaalministeerium

Esmatrükk: 2007
Kordustrükk: 2014

Väljaanne on mõeldud ainult tasuta jagamiseks.