Seksuaalkasvatus
Projektid
Noored-noortele
Publikatsioonid
Kasulikku
Inimkaubitsemine
Projektid
Nõustamisteenus
Töötamine välismaal
Töötamine Eestis
Fiktiivne abielu
Ettevõtlus inimkaubanduse vastu
Nõustamisliini statistika
Publikatsioonid
Kasulikku
Meedia

Nõustamisliini statistika


Alates 2004 aasta oktoobrist alustasime Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise Nõustamisliini teenuse pakkumisega, alljärgnevat leiate kõnede statistika aastate kaupa:
Periood: 01.01.2017-31.12.2018
Toetaja: "Vägivalla vähendamise arengukava 2015-2020" raames EV Sotsiaalministeerium.
Periood: 01.01.2017-31.12.2018
Toetaja: "Vägivalla vähendamise arengukava 2015-2020" raames EV Sotsiaalministeerium.
Periood: 01.01-31.12.2016
Toetaja: "Vägivalla vähendamise arengukava 2015-2020" raames EV Sotsiaalministeerium.
Periood: 01.01-31.12.2015
Toetaja: "Vägivalla vähendamise arengukava 2015-2020" raames EV Sotsiaalministeerium ja "Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise Nõustamisliini +372 6607 320 teenus" raames Norra Finantsmehhanismid.
Periood: 01.01-31.12.2014
Toetaja: "Vägivalla vähendamise arengukava 2010-2014" raames EV Sotsiaalministeerium ja "Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise Nõustamisliini +372 6607 320 teenus" raames Norra Finantsmehhanismid.
Periood: 01.01-31.12.2013
Toetaja: "Vägivalla vähendamise arengukava 2010-2014" raames EV Sotsiaalministeerium ja "Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise Nõustamisliini +372 6607 320 teenus" raames Norra Finantsmehhanismid.
Periood: 01.01-31.12.2012
Toetaja: "Vägivalla vähendamise arengukava 2010-2014" raames EV Sotsiaalministeerium. Periood: 01.01-31.12.2011.
Toetaja: "Vägivalla vähendamise arengukava 2010-2014" raames EV Sotsiaalministeerium. Periood: 01.01-31.12.2010.
Toetaja: "Vägivalla vähendamise arengukava 2010-2014" raames EV Sotsiaalministeerium. Periood: 01.01-31.12.2009.
Toetaja: "Inimkaubanduse ennetamise riikliku arengukava 2006-2009" ja EV Sotsiaalministeeriumi Hasartmängumaksu Nõukogu. Periood: 01.01-31.12.2008.
Toetaja: "Inimkaubanduse ennetamise riikliku arengukava 2006-2009" ja EV Sotsiaalministeeriumi Hasartmängumaksu Nõukogu. Periood: 01.01-31.12.2007.
Toetaja: "Inimkaubanduse ennetamise riikliku arengukava 2006-2009" ja EV Sotsiaalministeeriumi Hasartmängumaksu Nõukogu. Periood: 01.01-31.12.2006.
Toetaja Hollandi Kuninglik Saatkond Tallinnas. MATRA Small Embassy Projects Programme (MATRA/KAP) ja Briti Saatkond Tallinnas.