Seksuaalkasvatus
Projektid
Noored-noortele
Publikatsioonid
Kasulikku
Inimkaubitsemine
Projektid
Inimkaubandus
Publikatsioonid
Kasulikku
Mõisted
Mis on inimkaubandus
Kes on ohver?
Arengukavad
Meedia
Mõisted

Mõistmaks inimkaubandust


Inimkaubanduse eeltingimuseks on TEGEVUS, mida tehakse kellegi ÄRAKASUTAMISEKS, mis hõlmab teatud VAHENDITE kasutamist ohvri üle kontrolli saavutamiseks.

INIMKAUBANDUSe element tekib kui on täidetud kõik need kolm tingimust: TEGEVUS+ÄRAKASUTAMINE+VAHEND.

...inimkaubanduse TEGEVUSEKS on:
 • värbamine — läbirääkimiste vahendamine ja kolmandate osapoolte kaasamine, nt töökuulutuste avaldamiseks meedias jms;
 • inimeste vedamine ja/või röövimine — inimese vedamine ühest kohast teise mööda maad, lennates või mööda vett mistahes transpordivahendiga; inimese viimine nõutud kohta ja tema saatmine või abistamine lahkumisel (saabumisel);
 • üleandmine — värvatud inimese jätmine nõutud kohta ekspluateerimiseks või tema üleandmine kellelegi teisele;
 • varjamine — inimesele peatuskoha võimaldamine, millega saavutatakse kontroll inimese liikumise üle;
 • peitmine — inimese hoidmine kohas, mis on teistele teadmata; tagamine, et keegi ei saa teada inimese asukohta;
 • vastuvõtmine — kohale toodud (röövitud) inimese ootamine ja vastuvõtmine;
 • kontrolli vahetamine — inimese tegevuste kontrollimine. 
...mille eesmärgiks on ÄRAKASUTAMINE:
 • kuritegevusse kaasamine — aga ka vargus, teiste ohvrite värbamine;
 • pealesunnitud seksuaalteenuste pakkumine;
 • orjus — inimese vabaduse piiramine, täielik kontroll tema üle. Inimene ei tohi lahkuda oma toast, suhelda sugulaste või sõpradega, peab leppima võõraste traditsioonidega jne. Psühholoogiline ja füüsiline vägivald, täielik majanduslik sõltuvus, elu pideva ohutundega.
...kus:
 • ohver pannakse uskuma, et tal pole teatud teenuste/tegevuste osutamisest võimalik keelduda.
...siinkohal sunnimeetodiks ehk VAHENDIKS on:
 • otsene vägivald (füüsiline, emotsionaalne, seksuaalne, psühholoogiline);
 • mittevägivaldne (eksitamine, petmine, kelmus, meelitamine).
Ohver kaotab kogu selle protsessi juures kontrolli füüsilise või psühholoogilise vabaduse üle.

NB! KURJATEGIJA otsene tahtlus - inimkaubanduse tegevusi on võimatu ellu viia hooletuse tõttu, mis tähendab, et inimene teab, et tema tegevused on kahjulikud ja viib neid ellu tahtlikult või lubab neil juhtuda.