Seksuaalkasvatus
Projektid
Noored-noortele
Publikatsioonid
Kasulikku
Inimkaubitsemine
Projektid
Inimkaubandus
Publikatsioonid
Kasulikku
Meedia

Meist


MTÜ Living for Tomorrow (reg. 80107048) loodi 1999 aasta 17.augustil. Ühing asutati inimeste poolt, kes otsisid võimalusi muuta seksuaalkasvatusalane haridus ja inimkaubanduse ennetamine läbi sugupooli käsitleva aktiivõppe arusaadavaks, huvitavaks ja vastuvõetavaks.

Meie eesmärgid:
  • teadvustada ja teavitada ühiskonnas eksisteerivaid sugupooltevahelisi suhteid, suhtlemist ja probleeme sotsiaalsest, kultuurilisest ja tervishoiu vaatenurgast;
  • aidata kaasa HIV/AIDS-i ja teiste STLI (sugulisel teel levivate infektsioonide) ennetamisele;
  • inimkaubitsemise ennetamine ja ohvrite abistamine;
  • süvendada erinevate rahvusgruppide teineteisemõistmist ja integreerumist Eesti ühiskonda.
Meie tegevusvaldkonnad:
  • seksuaalkasvatusalased interaktiivsed koolitusseminarid noortele ja täiskasvanutele;
  • HIV/AIDSi ja teiste sugulisel teel levivate infektsioonide ennetustöö;
  • inimkaubitsemise ennetamise Nõustamisteenuse pakkumine, koolituste läbiviimine spetsialistidele ja ennetustöö elanikkonna hulgas;
  • noorte omaalgatuste toetamine ja juhendamine;
  • uuringute teostamine (küsimustike ja pilootprojektide läbiviimine).
Meie ühingus töötavad inimesed esindavad erinevaid sotsiaalteemade valdkondi. See võimaldab meil pakkuda mitmekülgsemat informatsiooni ning erinevaid vaatenurki. Seminare ja koolitusi viime läbi kolmes erinevas keeles – eesti, vene ja inglise. Meile kõigile on omane ennast pidevalt täiendada ja harida ning meid seob usk sellesse, mida teeme ja me teeme seda, millesse usume.


Meid tunnustavad: